وظايف سازمان بطورکلي/ چارت سازماني و کارکنان / آئين نامه هاي آموزشي / بخشنامه ها/ اطلاعيه ها و موارد مهم آئين نامه ها/ فارغ التحصيلان/نشاني ها و شماره هاي تلفن

 

        بخشنامه شماره نه

 


 

بسمه تعالي

بخشنامه 9-  تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

شماره : 35591/21

تاریخ : 25/7/1384

معاونت محترم آموزشي پرديس / دانشکده :                                                  

باسلام ،

               پيرو بخشنامه شماره85096/2 مورخ 26/11/1383 در خصوص تغيير رشته دانشجويان ساعي و كوشا به پيوست تصوير فرم مربوط ارسال مي گردد . به اطلاع مي رساند ؛ اينگونه دانشجويان در صورت احراز شرايط مربوط و تمايل به تغيير رشته ، مي بايست طبق آيين نامه داخلي فرم مذكور را تكميل كنند . بديهي است در صورت ارايه فرم تغيير رشته عادي كه منوط به بررسي نمره آزمون رشته مورد تقاضا است ، درخواست دانشجو بر اساس مندرجات كارنامه محرمانه تغيير رشته و انتقال رسيدگي و در صورت عدم احراز نمره آزمون عيناً اعاده مي گردد .

 

 

                                                          دكتر حسن ابراهيمي

                          مدير كل امور آموزشي دانشگاه

 

تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران

آیین نامه ( داخلی ) نحوه بررسی درخواست تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا دانشگاه تهران

( علیرغم فاقد نمره آزمون بودن ، کد رشته مقصد )

1-     گذراندن دو ( 2 ) نیمسال تحصیلی متوالی با ( شرایط زیر ) و با حداقل 18 واحد در هر نیمسال و با میانگین 17 در رشته های فنی مهندسی و میانگین 18 در رشته های دیگر الزامی است .

1-1-              حداقل 50% از واحدهای انتخابی باید از دروس اصلی رشته باشد .

1-2-              در کارنامه دانشجو هیچ گونه درسی با نمره مردودی ( ه ) وجود نداشته باشد .

1-3-              دروس معافی به هیچ وجه جزو دروس گذرانده شده محسوب نمی شود .

2-        زمان ارایه درخواست و تکمیل فرم در اداره آموزش دانشکده مبدا پایان نیمسال دوم سال اول تحصیلی دانشجو ( پس از گزارش کلیه نمرات دروس انتخابی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی ) حداکثر تا اول شهریور ماه می باشد .

تبصره 1 : به درخواستهایی که قبل از موعد مقرر یا پس از انقضای زمان ارایه درخواست رسیده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 2 : ارایه درخواست دانشجویان رشته نیمه متمرکز برای رشته های نیمه متمرکز ( که ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی می باشند ) حداکثر تا نیمه بهمن ماه سال تحصیلی بعد امکان پذیر خواهد بود .

3-        ظرفیت پذیرش درخواست متقاضیان واجد شرایط در هر رشته تحصیلی ( با کد مشخص طبق دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال مربوط ) ، حداکثر 5% ظرفیت پذیرفته شدگان معرفی شده در آن رشته در سال تحصیلی مربوط در دانشکده مبدا است .

تبصره : ملاک انتخاب 5% ظرفیت پذیرش در شرایط مساوی ، با توجه به نمره آزمون رتبه اکتسابی ، معدل کل پیش دانشگاهی و معدل دو نیمسال ( مبدا ) و ... در مقایسه با سایر داوطلبان خواهد بود .

4-        ظرفیت پذیرش این گونه درخواست ها در رشته مقصد 10 % کل ظرفیت پذیرفته شدگان معرفی شده آن رشته در سال تحصیلی مربوط ( طبق کد رشته مندرج در دفترچه راهنمای مذکور ) است .

5-           اخذ موافقت از شورای آموزشی گروه مقصد و شورای آموزشی دانشکده مقصد الزامی است .

تبصره : دانشکده مقصد موظف است همه تقاضاها را به موقع و یکجا بررسی و نتایج را بلافاصله به اداره کل امور آموزشی دانشگاه اعلام نماید .

6-           پس از ارجاع تقاضا ها و مدارک مربوط با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران حکم تغییر رشته قطعی صادر می شود .

تبصره - تغییر رشته منوط به میهمان شدن در گروه آموزشی مقصد نبوده و از همان ابتدا قطعی است .

7-           پس از صدور حکم تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید ، بازگشت دانشجو به رشته قبلی امکان پذیر نیست .

8-        این آیین نامه در 8 ماده و 3 بند و 5 تبصره پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 20/8/1383 شورای آموزشی دانشگاه و جلسه مورخ 13/10/83 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران برای پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی پیوسته ( متمرکز و نیمه متمرکز ) روزانه وشبانه ( نوبت دوم ) آزمون سراسری سال 1383 ( و پس از آن ) از پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 84-1383 قابل اجرا است .

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

اداره کل امور آموزشی