معاونت آموزشي و تحصيلت تكميلي دانشگاه تهران

 

آموزشهاي آزاد دانشگاه تهران

 دفتر آموزشهاي آزاد در راستاي فراگيري و افزايش توانائيهاي تخصصي ـ كاربردي براي اقشار مختلف جامعه، با عنايت به محدوديت ظرفيت‎هاي موجود در سيستم رسمي آموزشي (ضرورت ايجاد و توسعه جريانهاي متنوع آموزشي در دانشگاه) و بر اساس آئين‎نامه دوره‎هاي آموزش عالي وزارت متبوع در قالب دوره‎هاي آموزشي كوتاه مدت فعاليت دارد.

 دوره‎هاي آموزش كوتاه مدت دانشگاه تهران شامل موارد زير است:

-       بازآموزي و آموزش تكميلي براي دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.

-       آموزش تكدرس براي متقاضيان.

-       آموزش مورد نياز و علاقه جامعه.

-       آموزش تخصصي كاربردي مورد نياز بازار كار و صنعت.

-       آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمانهاي دولتي و غير دولتي.

-       آموزش دوره‎هاي تخصصي و تطبيقي با كاربردهاي حرفه‎اي.

      دوره‎هاي آموزشي كوتاه مدت، دوره‎هاي غير رسمي است كه بصورت تخصصي و كاربردي اجرا مي‎شود و برنامه‎هاي اين دوره منطبق با آموزشهاي رسمي نمي‎باشد.

      به افرادي كه اين دوره‎ها را مي‎آموزند، گواهي گذراندن دوره با درج عنوان و مدت دوره به همراه ريز نمرات بدون استفاده از عناوين رسمي دانشگاه (كارداني، كارشناسي و ...) اعطا مي شود.

برگشت>>